Menighedsråd

Formand:

Børge Larsen

Næstformand: 

Søren Aabenhus

Kasserer:

Birte Thomsen

Kontaktperson:

Anne Lis Ladefoged

Kirkeværge:

Peter Westrup